alkım tekstil -  hakkımızda

KALİTE POLİTİKAMIZ

Doğaya saygılı çalışma ortamı ve üretim teknikleri ile yüksek kalitede bebek/çocuk hazır giyim ürünleri üretmek. Ekip arkadaşlarımıza güvenli ve huzurlu çalışma ortamı sunarak verimli ve kaliteli çalışma sağlamak.

background

Kalite politikamızı belirleyen temel unsurlar şu şekildedir:

  • Güvenli yaşamın değerinin farkında olarak, tüm hizmetlerimizde emniyet ve güvenliğe önem vererek çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına alıyoruz.
  • Çalışan bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimine destek oluyor; şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi ve sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu dinamik tutuyoruz.
  • Eğitim ile desteklenilen her işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerinin bilinciyle; çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını bilen ve katılan, kendisini sürekli geliştiren çalışanlarımızla hizmet üretiyoruz.
  • Üstlenmiş olduğumuz projelerde müşteri taleplerini doğru algılayarak, müşteri isteklerini doğru yönlendiriyor ve bu isteklere maksimum düzeyde bağlı kalıyoruz.
  • Rekabet avantajı sağlayacak teknolojiyi takip ederek, en üst düzeyde emniyet, güvenlik ve kaliteyi yakalamak için gereken tüm kaynakları sağlıyor ve en azami düzeyde kullanıyoruz.
  • Müşterilerimizin farklı kültürleri göz önüne alınarak; hem günümüz hem de gelecekteki beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru algılayıp değerlendirilmek suretiyle, hizmetin zamanında sunulmasını sağlıyor ve müşterinin memnuniyetlerini, önerilerini ve şikayetlerini etkin bir şekilde değerlendiriyoruz.
  • Tüm iş süreçlerimizde, kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergileyerek, sistemi sürekli gözden geçirerek iyileştirme fırsatları yaratıyoruz.